Watervoetafdruk

We hebben wereldwijd een constante hoeveelheid zoet water ter beschikking. Dat volume zoet water moeten we echter met steeds meer mensen delen. In 1800 waren er 1 miljard mensen, in 1960 3 miljard, in 2017 7,5 miljard mensen.

We consumeren ook steeds meer. Daarnaast kampen mensen door het extremere weer als gevolg van de klimaatwijzigingen steeds meer met extreme droogte en overstromingen. Hierdoor komen wereldwijd de zoetwatervoorraden onder druk te staan.

>> Bereken hoeveel water je gebruikt, op onze website waterchallenge.be.