Water & landbouw

Water is levensnoodzakelijk. Geen mens die twijfelt aan het  belang om in de onmiddellijke nabijheid te beschikken over gezond drinkwater. Maar water houdt veel meer in dan drinkwater.

Proefveld voor het verbouwen van groenten in Belladère, Haïti © Dieter Telemans

Zo is 70% van al het zoetwater dat op aarde tijdelijk opgeslagen, afgeleid of opgepompt wordt, bestemd voor de landbouw. In nogal wat aride of droge landen (grote delen van Afrika, Azië, Zuid-Europa, Noord en Latijns-Amerika) stijgt dat zelfs tot bij de 90%. En dan hebben we het enkel over geïrrigeerde landbouw, zonder het water dat door de regenafhankelijke landbouw gebruikt wordt.

Landbouw is een grote waterslokop. Ondanks de hoge voedselproductie in de wereld kampen volgens de FAO, de voedselorganisatie van de Verenigde Naties, wereldwijd nog steeds 860 miljoen mensen met ondervoeding. De VN-voedselorganisatie verwacht tegen 2030 een stijging van de voedselvraag met 55% en tegen 2050 zelfs met 70%. Om de komende decennia 9 miljard mensen en meer te voeden, zal volgens de FAO de graanproductie van de huidige 2,1 miljard ton moeten stijgen naar minstens 3 miljard ton. De huidige vleesproductie van 200 miljoen ton zal minstens moeten verdubbelen in die periode . Hiervoor zou tegen 2030 ongeveer 20% meer zoetwater nodig zijn, de acties tegen de gevolgen van de opwarming van de aarde nog buiten beschouwing gelaten.  

Zal er straks nog wel water genoeg zijn voor landbouw? Ook de industrie eist immers meer en meer water op om te voldoen aan de noden van almaar meer mensen. En de natuur zelf heeft evenzeer haar rechten: ook zij heeft behoefte aan voldoende water. 

De watervoorraden worden steeds schaarser omdat ze met steeds meer mensen en toepassingen moeten gedeeld worden.

>> Lees meer over water en landbouw

Follow
us