Mali is een West-Afrikaanse republiek met meer dan 18 miljoen inwoners. 42% van de bevolking woont in stedelijk gebied, en het merendeel woont in het zuiden van het land. Het noorden en centrum hebben zwaar te lijden onder terrorisme en rebellieën, waardoor vele Malinezen weggevlucht zijn, naar het zuiden of naar buurlanden. Mali behoort tot de minst ontwikkelde landen en staat 182e op de lijst van de Human Development Index . Ongeveer 8 op 10 Malinezen werkt in de landbouw, veeteelt of visserij. Katoen is het belangrijkste exportproduct. Het land heeft zwaar te kampen met ontbossing, erosie en verdere woestijnvorming.

Toegang tot sanitatie
39%

Onze ambitie in Mali

Ook in Mali ligt de klemtoon op het duurzaam beheer van de drinkwatersystemen en de sanitaire voorzieningen. Door de moeilijke situatie in het noorden, spitst Join For Water zich toe op Bamako en de regio Mopti. De verstedelijking zorgt voor grote uitdagingen, vooral op het gebied van sanitatie. Het sluiten van de afvalketen krijgt grote aandacht.

Onze werking in Mali

In de regio Mopti en de regio Koulikoro (gemeente Mountougoula) - centraal in Mali - gaat veel aandacht naar het Integraal Waterbeheer van de watervoorraden, zodat er steeds voldoende water is, voor iedereen en voor elk soort gebruik. Boerengroepen en boerenorganisaties krijgen vorming over teelttechnieken, de inrichting van de percelen en over de principes van Integraal Waterbeheer. Voor de scholen zijn nieuwe latrineblokken voorzien én voldoende sensibilisering voor een correct gebruik en een goede hygiëne. 

In de hoofdstad Bamako zet Join For Water in op drinkwaterpunten en drinkwaterkiosken, en vooral ook op beheer van het afval(water) met een klein rioleringsnet en een behandelingsstation voor slib uit de latrines. Vorming en begeleiding van de gemeenten, de dienstverleners, het middenveld en de sociale ngo’s staan op de agenda. 

In 2 gemeenten van Bamako wil Join For Water door een vernieuwende aanpak de sanitatieketen sluiten. Dit wil zeggen dat er niet alleen latrines zijn, maar dat de inhoud ook op een veilige manier geleegd, weggevoerd en verwerkt wordt. Een ruimdienst moet professioneel werken dankzij het nodige materiaal, een technische opleiding en vorming over werken in hygiënische omstandigheden. Join For Water mikt tegelijk op uitbreiding van het aantal gezinnen dat hiervan gebruik maakt. 

Belangrijk is ook de bekendmaking van de resultaten bij het publiek, bij de dienstverleners en bij de overheden. 

Onze partners in Mali

 • AMASBIF - Association Malienne Pour La Sauvegarde du Bien-être Familial
 • ADeCB - Association pour le Développement des Communautés à la base
 • Commune I (District Bamako)
 • Commune IV (District Bamako)
 • ONG Action Mopti
 • Commune Rurale de Mountougoula

Financiering en ondersteuning

 • DGD - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking
 • Via Water NL via A4A
 • Practica Foundation
 • Via Water
 • De Vlaamse Overheid, Farys en Antea Belgium via VPWvO
 • Herbosch-Kiere
 • VPK Packaging
 • Ecobeton Water Technologies
 • Familie en vrienden Elise Delsaerdt
 • Lindemans vrienden
 • Association Sud-Nord
 • Universiteit Antwerpen (expertise)
 • Denys via Ondernemers voor Ondernemers
 • Aquafin via Ondernemers voor Ondernemers
 • Trevi