Wat is Project W?

‘Project W – Wereldwijs met Water' wil het direct en indirect waterverbruik verduurzamen in 6 gemeenten in Vlaanderen, inclusief scholen, middenveldorganisaties, bedrijven en burgers in die gemeenten. 

Mondiaal staat de beschikbare hoeveelheid zoetwater sterk onder druk, o.a. door een toenemende consumptie. We gebruiken immers heel wat direct water én indirect water. Direct water is het water dat we in gebruiken en vervuilen om te drinken, te koken, ons te wassen… Indirect water is het water dat gebruikt en vervuild wordt om goederen of diensten te produceren die we gebruiken. Samen vormen ze de watervoetafdruk van een persoon. In België is de watervoetafdruk gemiddeld 7.400 liter water per persoon per dag. Zo’n 75% daarvan importeren we uit het buitenland. De grootte van onze watervoetafdruk bepaalt mee de mate waarin de bevolking in ontwikkelingslanden over water kan beschikken en dus ook de ontwikkelingskansen van de bevolking in die landen.

In 'Project W – Wereldwijs met Water' gaan scholen in een tweejarig traject de uitdaging aan om hun leerlingen bewuste keuzes te leren maken rond watergebruik én de watervoetafdruk van de leerlingen op school te verkleinen. In dit filmpje leggen leerkrachten, ouders en leerlingen in Roeselare uit hoe ze Project W beleefd hebben. 

De materialen op onze educatieve pagina zijn ontwikkeld in het kader van deze trajecten. De materialen zijn zo aangepast dat elke leerkracht, ook buiten de trajecten, er mee aan de slag kunnen.

Follow
us