Ecuador: Beheer door de gemeenschap zelf

De toegang tot veilig drinkwater, hygiëne en sanitaire voorzieningen, en het beheer van natuurlijke rijkdommen worden in Ecuador duurzaam verbeterd dankzij het beheer door de gemeenschap zelf. De betrokken vrijwilligers zorgen ervoor dat de infrastructuur en de organisatie optimaal kunnen werken.

Beheer door de gemeenschap zelf

Follow
us