Publicaties Join For Water

De publicaties met als titel ::: Actie-onderzoek ::: zijn het product van een actie-onderzoek in een bepaald land. Ze zijn enkel in de taal van het land beschikbaar. Deze producten zijn niet altijd een geschreven document,  er zijn ook bv. documentaires bij. Van de andere publicaties kan je meestal ook een gedrukte versie – 5 euro + verzendingskosten - bestellen per e-mail: info [at] joinforwater.ngoDuidelijk titel, taal,  aantal exemplaren en verzendadres vermelden a.u.b.

Klimaat, Water en Ontwikkeling - mini

Klimaat, water en ontwikkeling/mini

Klimaat, water en ontwikkeling
2011 - Protos - 24 p. – NL/FR – enkel digitaal
Hoe de klimaatverandering ons leven en dat van de mensen in het Zuiden beïnvloedt door de wijzigingen in de waterhuishouding.

Maîtrise d'Ouvrage locale - Manuel

Maîtrise d'Ouvrage locale - Manuel

Maîtrise d'ouvrage locale - Manuel pratique
2010 – Protos – 120 p. - FR
De "Praktische gids voor de ondersteuning van lokaal bouwheerschap" beschrijft stapsgewijs het lokaal bouwheerschapsproces voor de realisatie van drinkwater- en sanitaire infrastructuur door lokale actoren: de doelgroep zijn de uitvoerders. Op een bijhorende cd zijn voorbeelddocumenten uit de praktijk verzameld.

Maîtrise d'Ouvrage locale - Guide

Maîtrise d'ouvrage locale - Guide

Maîtrise d'ouvrage locale - Guide méthodologique
2010 – Protos – 92 p. - FR/EN/SP
De “Methodologische gids voor de ondersteuning van lokaal bouwheerschap” beschrijft de theoretische concepten achter het lokaal bouwheerschap en geeft methodologische richtlijnen voor de ondersteuning en ontwikkeling ervan. Bestemd voor overheden en structuren die het proces van bouwheerschap begeleiden of willen promoten.

Internationale Solidariteit

Internationale solidariteit

Internationale solidariteit voor gedecentraliseerde drinkwater- en sanitaire voorzieningen
2010 - Protos - 12 p.  - NL/FR
Dutch and French version in  1 document.

La GIRE décryptée

La GIRE décryptée

La GIRE décryptée - Integraal Waterbeheer ontcijferd
2010 – Protos/F. Rosillon – 144 p. – FR
Deze publicatie is opgemaakt i.s.m. prof. F Rosillon van de universiteit van Luik, geeft in een zeer bevattelijke taal een beeld van de huidige watersituatie en de uitdagingen in Haïti. Ook  wordt een aantal concrete pistes voor een beter waterbeheer ontwikkeld, gebaseerd op een doorgedreven analyse van de Haïtiaanse context en van ervaringen in andere landen.

Klimaat, water en ontwikkeling

Klimaat, Water en Ontwikkeling

Klimaat, Water en Ontwikkeling
2008 – Protos – 67 p. – NL/FR/ENG
De directe gevolgen van de klimaatverandering zijn het hardst merkbaar via water. Te veel water in een te korte periode op één plaats; te weinig water gedurende een langere periode in andere regio’s. Integraal Waterbeheer dringt zich op als methode om voldoende capaciteit bij de bevolking in het Zuiden te verkrijgen om zich te kunnen aanpassen aan de nieuwe situaties.

Klimaatchaos

Klimaatchaos

Klimaatchaos in het Zuiden - De slachtoffers aan het woord
Wereldmediatheek - 53 min. – NL/FR/ENG
De klimaatverandering eist nu al miljoenen slachtoffers. Niet bij ons, maar in het Zuiden. Landbouwers, veetelers en vissers klagen er over dolgedraaide seizoenen, allesvernietigende stortbuien en cyclonen, verschroeiende droogte, en een gebrek aan zoet water. Getuigen en experts komen aan het woord over de snel toenemende armoede als gevolg van de klimaatverandering. Wat aanvankelijk louter een milieuprobleem leek, blijkt uit te draaien op een ongeziene humanitaire catastrofe.
Zie www.klimaatchaos.be

Water en landbouw

Water en landbouw in ...

Water en landbouw in een internationaal perspectief
2007 – Protos – 78 p. – NL/FR
De brochure belicht verschillende facetten: zal er genoeg water zijn voor de landbouw?; de verschillende irrigatiesystemen en -technieken; een toelichting over alternatieve verbeteringen rond landbouw; het hergebruik van water voor landbouw; de begrippen waterrechten en waterhandel; algemene benadering voor duurzamer waterbeheer in de landbouw; …

Pagina's

Follow
us