Publicaties Join For Water

De publicaties met als titel ::: Actie-onderzoek ::: zijn het product van een actie-onderzoek in een bepaald land. Ze zijn enkel in de taal van het land beschikbaar. Deze producten zijn niet altijd een geschreven document,  er zijn ook bv. documentaires bij. Van de andere publicaties kan je meestal ook een gedrukte versie – 5 euro + verzendingskosten - bestellen per e-mail: info [at] joinforwater.ngoDuidelijk titel, taal,  aantal exemplaren en verzendadres vermelden a.u.b.

::: Actie-onderzoek :::

Docu: What fire ants know...
2016 - Oeganda - Engels
Kijk hier

Water en conflicten

Water en conflicten

2005 - Protos - 47 p. - Nederlands
Talloze samenlevingen worden momenteel bedreigd door een tekort aan water, wat een probleem vormt voor het in stand houden en verder ontwikkelen van hun welvaart en welzijn en van de internationale en nationale stabiliteit. De groeiende ongelijkheid in de verdeling van water kan leiden tot interne spanningen en internationale conflicten. Met de realisatie van deze brochure wil PROTOS een bijdrage leveren tot de discussie over de wereldomvattende waterproblematiek en de dreigende conflicten in verband met water.

Livre bleu Bénin

Livre bleu Bénin - rapport complet

2009 - PNE - Protos - français - 103 p.
L’eau, l’assainissement, la vie et le developpement humain durable

Livre Bleu Bénin

Livre bleu Bénin

2009 - PNE - PDM - Protos - Frans - 12 p.
Het Blauwe Boek Benin - Livre Bleu: een alternatieve kijk op de waterstatistieken
De statistieken kunnen mooie cijfers geven, maar de achtergronden tonen vaak een minder rooskleurig beeld.

L'eau proche de nous

L'eau proche de nous

L'eau proche de nous. L’accès à l’eau potable en Ituri, RD Congo
Protos-Cidri - 64p. - FR
Deze brochure blikt terug op 30 jaar CIDRI: Centre d’Initiation au Développement Rural de l’Ituri (CIDRI). Deze partner van Protos realiseerde 13 gravitaire drinkwatersystemen. Samen met Protos bezorgde CIDRI op die manier drinkwater aan zowat een half miljoen mensen in het District Ituri, in het noordoosten van DR Congo.

Yakukumay

Yakukamay

Yakukamay : Alliances publiques-communautaires : un modèle de gestion de l’eau. L’expérience du CENAGRAP 2013
Protos – 76 p. – FR
Voorstelling van CENAGRAP, het centrum voor het beheer van de rurale drinkwatersystemen in  Cañar, uniek voor Ecuador. CENAGRAP is een innovatief en inspirerend model.

Water en landbouw snijpunt

Water en landbouw, een snijpunt...

Water en Landbouw: een snijpunt van vitaal belang in tijden van klimaatverandering
2013 – Protos – 28 p. – NL/FR
De sector landbouw is de grootste watergebruiker, maar zoet water wordt schaarser. Met oog voor zowel kleine als voor grote ecosystemen, staat deze brochure stil bij de bedreigingen, de uitdagingen en mogelijke oplossingen.

Coopérer pour pérenniser

Coopérer pour pérenniser

Coopérer pour pérenniser – Mettre à l’échelle la gestion locale du service d’eau potable (Samenwerken voor duurzaamheid – Opschalen van lokaal beheer van drinkwaterdiensten)
2011 – Protos – 64 p. – FR 
Een drinkwaterdienst duurzaam laten werken: hoe relevant en haalbaar is het om hiervoor op een bovenlokaal niveau samen te werken en tegelijk de lokale actoren nauw te betrekken?

Pagina's

Follow
us