Strategie voor Capaciteitsversterking IWB

Doelstellingen

Een plan voor capaciteitsversterking opmaken voor het Directorate of Water Resources Management (DWRM) - het agentschap voor beheer van de waterrijkdommen van het Ministerie voor Water en Milieu.

 

Financiering / budget / periode

Financiering

 • Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Expertise

 • Antea Belgium
 • Universiteit Antwerpen

Periode

 • 2016-2017

Budget

Activiteiten & resultaten
 1.  Het niveau peilen van de huidige capaciteiten/competenties met betrekking tot technische en bestuurlijke aspecten; op nationaal, regionaal en lokaal niveau.
 2. Lacunes identificeren inzake capaciteiten/competenties op institutioneel, bestuurlijk en individueel niveau
 3. Geplande ontwikkelingsprogramma's in kaart brengen voor DWRM, organisaties voor stroombekkenbeheer, overheden op districtsniveau.
 4. Een plan voor capaciteitsversterking opmaken voor het DWRM (korte termijn tot 2018, lange termijn 2018-2022).
Partners
 • ANTEA
 • Universiteit Antwerpen
 • Mountains of the Moon University
Support?

U wil dit programma steunen of u wenst meer informatie? Harald van der Hoek helpt u graag verder: harald [dot] vanderhoek [at] joinforwater [dot] ngo