2017-2021 (Benin) Duurzame toegang tot drinkwater, hygiëne en sanitaire voorzieningen

Join For Water werkt verder met de gemeenten om tot een betere publieke waterdienst te komen. Elke gemeente krijgt ondersteuning in functie van de prioriteiten. Voor hygiëne en sanitair en de nodige gedragsveranderingen ligt de klemtoon op gezinnen en scholen.

afbeelding1.jpg

De ATPC-methode (Assainissement Total Piloté par la Communauté) zorgt er voor dat mensen stilstaan bij hun onhygiënische gewoonten en motiveert gemeenschappen om zélf toiletten te bouwen. © Protos
Doelstellingen
 1. De verschillende partijen zijn voldoende gevormd en stemmen hun interventies op elkaar af voor een duurzame dienstverlening
   
 2. Overheid en bevolking zijn zich bewust van de risico's bij onhygiënisch gedrag en veranderen hun gedrag.
   
 3. Overheid en inwoners van de gemeenten organiseren zich om de watervoorraden te beheren volgens de principes van IWB.
   
 4. De resultaten en geleerde lessen worden verzameld en verspreid, en dienen voor pleitbezorging en bewustmaking.

De geplande activiteiten vind je hiernaast.

Doelgroep
 • Drinkwatervoorziening: 18.500 personen
 • Drinkwaterbeheer: 721.000 personen
 • ATPC-methode om een einde te maken aan ontlasting in openlucht: 80.000 personen
 • Latrines: 3.600 leerlingen
 • HAMS-sensibilisering in scholen : 20.000 leerlingen
 • IWB: 10.000 personen
Financiering / budget / periode

Financiering

 • DGD
 • Via Water NL via A4A
 • Vlaamse overheid en IMDC via VPWvO
 • Ghent Dredging
 • Nature Solutions
 • Privé-giften

Periode

 • 2017-2021

Budget

Activiteiten & resultaten

1. Duurzame dienstverlening

 • betere opvolging en doorstroming van de informatie (databank, analyse,...)
 • betere planning
 • structuur voor exploitatie en onderhoud (opleiding technici,...)
 • beheerplan voor elk waterpunt (om de kwaliteit te blijven verzekeren)
 • werken aan transparantie en overleg tussen de betrokken partijen
 • nieuwe drinkwaterpunten of herstel bestaande

2. Gedragsverandering

 • ATPC-methode: de hele gemeenschap wordt ingeschakeld voor betere hygiëne
 • oprichting comités voor opvolging ATPC
 • oprichting HAMS-clubs op scholen: werken aan betere hygiëne op school en daarbuiten
 • oprichting sani-marché: informatie en materiaal om latrines te bouwen
 • afvalophaling op de marktplaatsen

3. Integraal Waterbeheer

 • studiewerk voor de stroomgebieden rond risico's, bedreigingen, preventieve maatregelen, beheer ... 
 • beheer van de kleinere stroomgebieden (bestrijding van ontbossing en erosie, maatregelen tegen overstromingen en vervuiling,...)

4. Resultaten en geleerde lessen

 • uitwisseling ervaringen over ATPC tussen gemeenten
 • een stem geven aan de verenigingen van watergebruikers
 • de media inzetten voor sensibilisering en pleitbezorging
 • bewustmakingsactiviteiten op Wereldwaterdag, Werelddag Handen Wassen...
Partners
 • PNE - Partenariat National de l’Eau au Bénin
 • De gemeenten Dogbo, Athiémé, Lokossa, Bopa, Lalo en Toviklin.
Support?

U wil dit programma steunen of u wenst meer informatie? Harald van der Hoek helpt u graag verder: harald [dot] vanderhoek [at] joinforwater [dot] ngo