Water uit de kraan in Foison

In Foison kregen meer dan 300 gezinnen water dicht bij huis. (c) Sadrack Mérisier - ODRINO.

Haïti - In de dorpen van Foison kunnen bijna 1400 mensen vlak bij huis water halen. Een wereld van verschil. Maar ze moeten ook vooruitdenken, want de regenbuien worden almaar schaarser.

Foison maakt deel uit van de kuststad Port-de-Paix, in het noordwesten van Haïti. Foison zelf bestaat uit 19 dorpen met een bevolking van tienduizend mensen. Het leven is hard voor de inwoners, die hoofdzakelijk van landbouw leven. De boeren zijn nooit zeker van de opbrengst, want de landbouw is afhankelijk van de regen. En regen valt er nauwelijks in dit gebied. 

Om aan drinkwater te geraken in Foison, was je tot voor kort bijna 2 uren onderweg naar een bron. Daar kwam recent verandering in, nadat Join For Water met zijn partner ODRINO een pompsysteem installeerde, met een reservoir en 6 drinkwaterfonteinen. Zonne-energie drijft het systeem aan.

230 gezinnen kunnen zich hier bevoorraden, goed voor 1380 mensen in 5 dorpen van Foison. Ook 4 scholen met in totaal ongeveer 1600 leerlingen, een gezondheidscentrum, een openbare markt en de kerken van deze dorpen gebruiken de installatie. Nog niet alle inwoners van Foison hebben nu water vlak bij huis, maar de dienstverlening is sterk verbeterd.

En de mensen zijn tevreden, want water in de nabijheid hebben maakt het leven fijner en gezonder voor iedereen. De taak om water te halen, traditioneel weggelegd voor vrouwen en schoolgaande kinderen, neemt nu minder tijd in beslag. De kinderen moeten geen schooluren meer overslaan en kunnen zich met hun schoolwerk bezig houden. De persoonlijke hygiëne en de gezondheid gaan er alleen maar op vooruit en er is meer tijd voor andere activiteiten, zowel voor de vrouwen als voor de mannen. Het huishouden weegt minder zwaar door voor de vrouwen en de mannen besteden minder tijd aan water halen voor het vee. 

Mevrouw Éliette Dayoute, penningmeester van het comité voor drinkwatervoorziening van Foison, is erg betrokken: “Water halen was een lastig karwei voor ons. En bovendien beginnen de bronnen uit te drogen, dat maakt het alleen maar moeilijker. Er valt zelden regen, dus moeten we de bronnen goed beheren. Daar is ook een rol weggelegd voor vrouwen, want we hebben al bewezen dat we kunnen instaan voor het drinkwaterbeheer. We zijn daarom ook betrokken bij de activiteiten om het grondwaterniveau op peil te houden. Zo werken we mee aan anti-erosiemaatregelen, die vermijden dat het water zomaar wegspoelt in plaats van in de grond te dringen. Ook bij de aanplanting van boompjes die het water vasthouden, doen we ons deel van het werk.” 

Tekst: Antoine Verlaine Bien-Aimé