Training over financieel risicobeheer en fraudebestrijding

Belgisch ambassadeur Hugo Verbist gaf het startschot voor het seminarie. © Hannelore Martens

Op 22 en 23 mei organiseerden onze collega’s in Oeganda samen met de Belgische ambassade en Enabel een tweedaagse training over financieel risicobeheer en fraudebestrijding. De training werd georganiseerd voor alle Belgische niet-gouvernementele actoren in Oeganda en hun lokale partners.

Belgisch ambassadeur Hugo Verbist gaf het startschot voor de vorming en vermeldde in zijn openingstoespraak de alarmerende situatie in Oeganda, dat zich op de 151e positie bevindt op de Transparancy International Index. Daarna vulden alle deelnemers een korte bevraging in. 78% was reeds in contact gekomen met fraude, maar slechts 31% had een officieel antifraudebeleid. 38% wist bij wie hij/zij terechtkon om een fraudegeval te melden.

Tijdens de training kwamen verschillende zaken aan bod, zoals het gebruik van een risicomatrix, fraudebeheer, transparantie, en digitale tools om fraude te bestrijden. Er was bovendien ruim tijd voorzien om ervaringen te delen. Na elke dag werd de deelnemers gevraagd om te evalueren. Enkele quotes: “Ik was verrast toen ik hoorde dat Oeganda zo slecht scoort voor fraude in cashbeheer”; “Bijkomende vormingen zijn aangewezen. We moeten met z’n allen transparantie nastreven en toepassen”.

Na afloop van het seminarie werd een antifraudeverklaring getekend, in aanwezigheid van de Belgische ambassade. De verklaring zal worden overgemaakt aan de Belgische Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking.

Intussen worden een aantal mogelijkheden onderzocht. Er zou een training toolkit kunnen worden ontwikkeld, en een training voor trainers, zodat meer mensen bereikt kunnen worden. Na enkele maanden kan de vooruitgang bij de verschillende organisaties gemeten worden. Een lijst van vaak voorkomende risico’s kan worden opgemaakt, en de daarbij horende strategieën om die risico’s te beperken.