Programma AMSANA van start

BENIN - In oktober 2015 ging AMSANA van start. AMSANA staat voor Appui Multisectoriel pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans l’Atacora. Het is een multi-actorenprogramma dat van 2015 tot 2020 loopt, opgezet door het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid en het Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la pêche (MAEP) van Benin. Het totale budget bedraagt €12.592.000 euro.

Het programma loopt in het departement Atacora, vanwege de grote lokale voedselonzekerheid en de hoge mate van ondervoeding. Er wordt gefocust op 65 dorpen in vier gemeenten (Boukombé, Cobly, Matéri en Tanguiéta), waar het aanbod aan landbouwproducten wordt uitgebreid en de oogsten worden verbeterd.

De gemeenten spelen een sleutelrol in de coördinatie van de interventies op het terrein. 5 Belgische partners zijn verantwoordelijk voor een of meerdere luiken:

  • La Croix Rouge de Belgique : promoten van betere voedingspraktijken en hygiëne
  • L’Agence belge au développement (CTB): coördinatie van het programma en institutionele ondersteuning
  • Iles de Paix: promoten van familiale tuinlandbouw en duurzame productie van maïs
  • Louvain Coopération pour le Développement: promoten van ondernemerschap en economische diensten
  • Join For Water: bevorderen van professionele landbouw en verbeteren van toegang tot drinkwater

Join For Water zal de gemeenten dus begeleiden in het ontwikkelen van landbouwzones, op plaatsen met een groot irrigatiepotentieel. De principes van Integraal Waterbeheer worden hierbij toegepast. Anderzijds wordt de toegang tot drinkwater verbeterd. De grote uitdaging wordt de uitwerking van een ‘water betaalt water’-systeem, om de toegang tot drinkwater duurzaam te kunnen blijven verzekeren.

 

Article: Harald van der Hoek, représentant résident de Join For Water au Bénin

Follow
us