Philippe en George blikken terug op 2020

Philippe (links) uit Haïti en George uit Oeganda.

Join For Water-medewerkers Philippe (Haïti) en George (Oeganda) blikken kort terug op 2020. Hoe het andere collega’s is vergaan, lees je binnenkort in ons jaarverslag.

Philippe Saint Croix (46) uit Haïti werkt sinds 2018 voor Join For Water. Hij coördineert het Europees programma in het noordwesten van het land.

“2020 was een bijzonder jaar om 2 redenen: de voortdurende socio-politieke crisis in ons land en natuurlijk de coronacrisis met een lockdown van vier maanden. De activiteiten op het terrein liepen daardoor vertraging op. 
Ondanks alles waren we toch zeer actief: we konden bijna 109.500 zaailingen van bomen opkweken en planten, irrigatiekanalen aanleggen in de vlakte van de rivier de Moustiques en compost, die we in de boomkwekerijen maken, bezorgen aan de boeren. 

Meer dan 1.253 kwetsbare gezinnen kregen via onze internationale partners ondersteuning. Om de periodes met voedseltekort te overbruggen, ontvingen de allerarmsten bonnen om in te wisselen tegen lokaal geproduceerd voedsel. 

Er was ook veel extra aandacht voor hygiëne. We deelden emmers met een kraantje en zeep uit aan de lokale handelaars en sensibiliseerden de gezinnen rond hygiëne. Op 6 openbare plaatsen kwamen er installaties waar de bevolking de handen kan wassen. Ik was erg blij dat we zo konden meehelpen bij de Covid-19 hulpverlening.”

George Bwambale (35) uit Oeganda werkt sinds 2016 voor Join For Water als programmamedewerker.

“Ik volg vooral onze partners op bij hun planning en uitvoering van de activiteiten. Ik ga veel ter plaatse kijken en volg de vergaderingen van partners, lokale overheden...

In 2020 werden alle ‘software’ activiteiten, zoals vergaderingen, trainingen, workshops, die veel mensen samenbrengen, geannuleerd. Door de coronacrisis liepen onze projecten vertraging op door verstoring van leveringen - zoals bouwmaterialen - en de inkrimping van de mankracht. 

Het kwam er vooral op aan om de verspreiding van het virus en andere infecties te beperken of te voorkomen. We zetten extra in op sensibilisering met posters en via radio-uitzendingen. Met onze partners zorgden we voor extra maatregelen bij de waterpunten en voorzagen we meer mogelijkheden om handen te wassen, met zeep en ontsmettingsmiddel. Er waren ook heel de dag mensen bij de waterpunten aanwezig om ervoor te zorgen dat iedereen de voorzorgsmaatregelen zou naleven. 

Voor mij en de collega’s betekende de coronacrisis ook thuiswerk en jongleren met werk, gezin en andere verantwoordelijkheden."