Kinderen voeden hun ouders op in milieubewustzijn

Een consultant brengt het thema milieubescherming heel visueel en concreet aan.

Haïti - Hoewel milieu-educatie op school bij decreet is vastgelegd, is het in de praktijk nog niet in de lessen opgenomen. Het stroombekkencomité van de rivier de Moustiques nam dan zelf alvast initiatieven.

Kinderen die het goede voorbeeld geven aan hun ouders en dorpsgenoten: het werkt prima en ook als het over duurzame ontwikkeling gaat. In Haïti is daarover in april van dit jaar een decreet gepubliceerd: milieu-educatie is voortaan geïntegreerd in het Haïtiaanse onderwijssysteem. Helaas laat de uitvoering op zich wachten, want het leerplan bevat nog niets over milieu-educatie en duurzame ontwikkeling.

Nochtans is er geen tijd te verliezen. De milieucrisis in Haïti is zorgwekkend en in het stroomgebied van de Moustiques bijvoorbeeld worden de ecosystemen steeds sneller aangetast. Daarom begon het stroombekkencomité van Moustiques zelf met een bewustmakingsprogramma in 12 lagere scholen. 42 leerkrachten en 4 animatoren leerden hoe ze leerlingen bewuster kunnen maken rond de klimaatverandering en milieubescherming.

De leerkrachten kregen van een externe begeleider vorming rond biodiversiteit, de watercyclus, klimaatverandering, afval en rond gedragsverandering. Niet alleen theorie stond op het programma, maar ook een kennismaking met allerlei technieken om kinderen vlot te laten bijleren. De leerkrachten kregen dan de opdracht om modules voor te bereiden voor hun klassen, aangepast aan de leeftijd van hun leerlingen. Om dit gemakkelijker te maken ontvingen ze ook animatieplaten. Dat is belangrijk want de leraren betreuren het gebrek aan didactisch materiaal en aangepaste methoden. Ook vinden ze het huidige onderwijs vrij abstract en te theoretisch. Het initiatief van het stroombekkencomité beantwoordt dus aan een reële behoefte!

De leerkrachten zijn erg enthousiast en hebben al heel wat voorstellen en modellen om te werken rond milieu-educatie, in de klas maar ook buiten de school. De activiteiten zullen ook opgevolgd worden, om een antwoord te krijgen op vragen als: Wat is de impact ervan van deze milieu-educatie?; Kunnen we nieuwe activiteiten opnemen?; Zien we veranderingen in onze omgeving, bij dieren of begroeiing?; ... 

Het stroombekkencomité hoopt in de toekomst een vaste groep te kunnen vormen met deze leerkrachten, als thema-werkgroep rond ecologisch beheer van het stroombekken. Een vorming voor oudere leerlingen en leerkrachten over Integraal Waterbeheer staat ook op de planning.

Enkele reacties:
“Vroeger werden kinderen ook al betrokken bij bijvoorbeeld boomplantacties, maar nu is de betrokkenheid van de kinderen wel veel groter.” Abnel Geffrard, leerkracht 6e leerjaar in Passe Catabois.
“Milieubewustzijn op jonge leeftijd bijbrengen is ideaal, kinderen zijn het beste ‘kanaal’ om informatie en bewustzijn door te geven aan ouders en vrienden.” Augustave Cherline, animator.

Tekst: Luc-Hobert Henri - Céline Jacmain
Oktober 2021