Een blik op 2021

In Oeganda werken we onder meer aan toegang tot drinkwater in de Mpanga-vallei. (c) Muhumuza Joseph

In 2021 ligt er heel wat werk de plank. We beëindigen een vijfjarenprogramma én schrijven een nieuw.

Over dat nieuwe programma verneem je later meer. Een tipje van de sluier: we verleggen onze focus vanaf 2022 naar het beschermen van zoetwaterbronnen. Waar, hoe en met welke partners we dat zullen doen, leggen we op dit moment vast. Later meer!

In afwachting is er natuurlijk nog 2021, een jaar waarin we de door de coronacrisis opgelopen achterstand zullen inhalen. 

Een greep uit onze planning 

In Benin zullen we in de Mono-vallei verder ondersteuning bieden bij het beheer van 37 watersystemen en doen we in drie gemeenten een haalbaarheidsstudie naar het uitbreiden van de sanitatieketen (dat is het geheel van latrines bouwen, ledigen, slibverwerking, vuilophaling). In Natitingou begeleiden we in het beheer van 8 irrigatiesystemen. We beschermen 70 hectare natuurgebied in de Ouémé-vallei. 

In Burundi worden in samenwerking met CEBioS op 2 locaties inheemse boomsoorten aangeplant. Dat moet bijdragen aan verminderde bodemerosie, verbeterde infiltratie van water in de bodem en verhoogd debiet van de bronnen die gebruikt worden voor drinkwater. Dankzij een nieuw project van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling zal een nieuw drinkwatersysteem aangelegd worden in de gemeente Bubanza.

In DR Congo zullen we dankzij een nieuwe financiering door Misereor het vorig jaar voltooide drinkwatersysteem Ngongo II in Bunia uitbreiden naar een andere wijk met 11.000 inwoners. Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling en het Franse watersyndicaat SEDIF dragen hier ook aan bij.

In Haïti zullen 4 kleine irrigatiesystemen worden aangelegd in het stroomgebied Denisse en worden 4 drinkwatersystemen gerehabiliteerd voor 2.000 inwoners in Moustiques. We zullen in het noordoosten 100 hectare herbebossen om het stroomgebied te beschermen, en rivierbeddingen voorzien van anti-erosieinfrastructuur. We zetten de begeleiding verder van verschillende irrigatie- en drinkwatercomités voor het beheer van de infrastructuur.

In Mali werken we in Mountougoula waterpunten voor multifunctioneel gebruik af (drinkwater en water voor tuinbouw), en bieden we ondersteuning in exploitatie en beheer. In de hoofdstad Bamako ondersteunen we drinkwatercomités met aandacht voor de overdracht van de waterpunten aan het patrimonium van het staatswaterbedrijf. 

In Oeganda werken we verder aan het herstel en het beheer van 80 hectare rivierbeddingen in de Mpanga-vallei, onder meer door no-go zones te omheinen. We starten een experiment met druppelirrigatie en voorzien drinkwater voor bijkomend 2.000 inwoners in de Mpanga-vallei. We begeleiden in het beheer van de irrigatie- en drinkwaterinfrastructuur.

In België ten slotte staat er ook nog heel wat op het programma. Te beginnen met Wereldwaterdag op 22 maart: dan start onze Water Challenge-campagne en is er de jaarlijkse actiedag Wereldwaterdag @school. Voor gemeenten lanceren we een online toolbox vol inspiratie om duurzamer met water om te springen. In 2021 bouwen we een heuse installatie die mensen moet activeren rond duurzaam watergebruik. De begeleidingstrajecten in de scholen en gemeenten worden verdergezet en afgerond.
 

Follow
us