Druk op planeet bepaalt mee ontwikkelingsindex

Het nieuwste UNDP-rapport corrigeert de Human Development Index met de druk die elk land op onze planeet legt. (Foto door Chris LeBoutillier via Pexels)

Op 27 januari 2021 stelden het UNDP (United Nations Development Programme) en Belgisch minister voor Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir – België is een kernpartner van het UNDP – het Human Development Report 2020 voor. 

Het rapport toont traditioneel de Human Development Index (HDI): een ranking van alle landen, gebaseerd op 3 parameters: levensverwachting, graad van onderwijs en BNP per capita. 

Het nieuwste rapport onthult de ‘Planetary Pressures-Adjusted HDI’ (PHDI): een Human Development Index gecorrigeerd voor de druk die elk land op onze Planeet legt. 

Geen ontwikkeling zonder nefaste impact

Die ‘PHDI’ is vandaag erg relevant.  De welvaart opgebouwd door de “hoogst ontwikkelde landen” ging gepaard met een veel te groot gebruik aan grondstoffen en uitstoot van broeikasgassen. Meer dan 50 landen vallen in de PHDI-ranking uit de groep van hoogst ontwikkelde landen, als gevolg van hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en hun enorme voetafdruk.

Bij de hoogst ontwikkelde landen zitten enkele opvallende resultaten. Zo valt Noorwegen, dat al jaren steevast de klassieke HDI-ranking aanvoert, terug naar een 16e plaats in de PHDI-ranking. Ierland is in deze nieuwe lijst de koploper. De landen met de grootste terugval t.o.v. de HDI zijn Luxemburg, Singapore, Australië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, de VS en Canada.

Hoe scoren België en de Join For Water-partnerlanden?

België stijgt van plaats 14 in de klassieke HDI naar plaats 10 in de PHDI, maar stellen dat België het daarmee heel goed doet, is een brug te ver. Belgen nemen 4,7 ha per persoon teveel aan voetafdruk in t.o.v. wat de natuur ter beschikking stelt. Daarmee zijn we bij de slechtste leerlingen van de klas.

Wat onze partnerlanden betreft: Ecuador staat in de HDI-ranking op plaats 86, maar stijgt 19 plaatsen in de PHDI-ranking. Haïti, Benin, Mali, Oeganda, DR Congo en Burundi blijven bij de “laag ontwikkelde landen” ingedeeld, welke index je ook bekijkt. Hun voetafdruk is wel beduidend lager dan die van ons.

Dringend nood aan actie

Het rapport roept alle landen op tot dringende transformatie naar een duurzame levensstijl, en zeker de hoogst ontwikkelde landen. Sensibilisering is daartoe belangrijk, maar zeker ook nieuwe politieke besluitvorming, investeringen en vernieuwde soorten prijsvorming voor producten en diensten die ons moeten aanzetten tot een duurzame levenstijl. 

De (economische) waarde van biodiversiteit, ecosysteemdiensten en natuurlijke hulpbronnen (zoetwatervoorraden!) moet meer zichtbaar gemaakt worden. De natuur moet opnieuw een centralere rol krijgen. Minister Kitir vatte het kort en krachtig samen: “Niet alleen wij mensen, maar wij en de wonderlijke natuur om ons heen zijn de echte rijkdom van deze planeet.”

 

Follow
us