Claim the Climate, samen met Join For Water!

© Climate Express

Op zondag 2 december, de eerste dag van de COP24, claimen wij in Brussel een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid, samen met tal van andere organisaties en bezorgde burgers. Allen samen, tous ensemble, gaan we voor de grootste klimaatmobilisatie ooit in België: CLAIM THE CLIMATE!

3 jaar na de ondertekening van het Akkoord van Parijs, moeten de ronkende beloften nog steeds worden omgezet in daden. In België leidt een gebrek aan politieke wil en daadkracht er zelfs toe dat onze uitstoot sinds een paar jaar opnieuw stijgt! We moeten dus een versnelling hoger, en steeds meer mensen laten dat luid en duidelijk horen. Een groeiende groep burgers eist meer schone lucht, meer fietspaden, minder boskap, minder plastic in onze oceanen, meer hernieuwbare energie, meer internationale solidariteit, meer toekomst voor onze kinderen, kortom meer politieke daadkracht voor het klimaat!

De klimaatmars start om 13u het station Brussel-Noord, vanwaar we met z’n allen de straten innemen en ons recht claimen op een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. Het wordt een levendige mars vol klimaat-animatie, ook voor de allerjongsten. Tenslotte wordt het Jubelpark het schouwtoneel van een klimaatperformance om u tegen te zeggen. Na al dat enthousiasme is er natuurlijk ook ruimte voorzien om een hapje te eten en iets te drinken en om de heupen te wiegen op de muzikale afsluiter van de dag!

Loop je mee met Join For Water? We spreken af aan het station Brussel-Noord, buiten aan de trappen, ter hoogte van de Simon Bolivarlaan. We dragen een grote Join For Water-banner met opschrift "De minst ontwikkelde landen hebben het water nu al aan de lippen. REAGEER NU!"

Als je naar http://www.claimtheclimate.be/ surft, en daar op de landkaart op je station van vertrek klikt, dan kan je zien om welk uur je trein vertrekt uit welk station en in welke wagon je mag/kan zitten.