Bosbescherming door betere houtskoolproductie

Een meer efficiënte houtskoolproductie begint bij een zorgvuldige stapel droog hout.

Benin – Voor wie geen andere brandstof heeft dan hout, zit er niet veel anders op dan bomen te kappen. Maar je kan er wel voor zorgen dat je zo efficiënt mogelijk omgaat met dat hout.

In de vallei van de Wémé, in het zuiden van Benin, haalt meer dan 80% van de bevolking de energie voor verwarming en voor het koken uit hout. Andere vormen van energie blijven voor de plattelandsbewoners vrijwel afwezig of gewoon ontoegankelijk vanwege de hoge kost. Bovendien besteden sommige bevolkingsgroepen occasioneel of semi-professioneel veel tijd aan houtskoolproductie, om een extra inkomen te verwerven, naast hun landbouwactiviteiten.

Maar zoals het nu verloopt, levert het proces om houtskool te maken relatief weinig houtskool op, die ook nog weinig rendement geeft en van slechte kwaliteit is. De houtskoolproducenten verliezen ook bijzonder veel tijd, omdat ze vers gekapt groen, hout gebruiken, waardoor het productieproces langer duurt, en het verlies aan hout is enorm. 

Het is hoog tijd om de houtreserves meer rationeel te gaan beheren: de vraag naar houtskool stijgt nog, met verdere ontbossing die de klimaatopwarming in de hand werkt, als gevolg.

In de Wémé-vallei nam Join For Water daarom het initiatief voor een opleiding rond meer efficiënte houtskoolproductie. Het is de bedoeling dat de bosrijkdommen in de vallei meer bescherming krijgen, terwijl de bevolking toch van deze ecosysteemdienst kan blijven genieten. 

30 mensen, 19 mannen en 11 vrouwen, uit 2 gemeentes (Dangbo en Adjohoun) kregen al een opleiding. Eerst deden ze meer theoretische kennis op rond het opbouwen van de houtstapel en over de materialen. De houtstapel wordt gemaakt volgens een techniek uit de Senegalese regio, de Casamance. Meer praktisch leren de houtskoolmakers ook om de vochtigheidsgraad van het hout te meten, hoe ze best hout verzamelen en stapelen, hoe ze de stapel afsluiten met plaggen aarde, hoe ze verluchtingsbuizen vastmaken, de stapel in brand steken en ten slotte ook blussen. Na dit alles moet de stapel afkoelen en kan men de verkregen houtskool in zakken steken.
 

 

Dit project is mogelijk dankzij de financiële steun van onder meer de provincie Vlaams-Brabant.