Bescherm de mangrove en iedereen wint erbij

Honderden zaailingen kregen een plekje in de mangrove (c) Blanche Blakassi

BENIN - Mangroves zijn rijke ecosystemen, maar vaak worden ze bedreigd door houtkap. In het zuiden van Benin werkt Join For Water daarom op een dubbel spoor: de mangrove beschermen en een alternatief voorzien voor de behoefte aan hout.

Mangroves bestaan uit mangrovebomen of struiken, en komen enkel voor langs tropische kusten en in rivierdelta’s. Ze zijn van groot belang voor mens en milieu: ze leveren hout aan de mens, ze voorkomen het binnendringen van zout water in zoetwatergebieden en beschermen de kusten tegen overstromingen, stormen en erosie. Daarnaast bieden ze een habitat aan waardevolle vis- en schelpdiersoorten. Mangroves zijn ook koolstofputten, dit betekent dat ze meer CO2 opnemen dan uitstoten. Wereldwijd spelen mangroves dus een cruciale rol in het streven naar een CO2-neutrale wereld.

Behoud en herstel van mangrovebossen zijn een zogenaamde nature based solution, een op de natuur gebaseerde oplossing, voor de gevolgen van de klimaatverandering. 
In de vallei van de  Weme of Ouémé, in het zuidoosten van Benin, ligt een belangrijk mangrovegebied. Join For Water werkt er met de inwoners van de gemeente Aguégués aan het herstel van de mangrove en aan een alternatief voor houtwinning, om zo de druk op de mangrove te beperken.

In de gemeente Aguégués is de mangrove zwaar aangetast: de mangrovebomen worden omgehakt, delen van het gebied worden vernietigd voor de aanleg van visgronden, …  De gemeenschap zelf sprak Join For Water aan om de handen in elkaar te slaan. Beide partijen gingen met elkaar in  dialoog om de aantasting van de mangroves in kaart te brengen en samen duurzame oplossingen te zoeken.

Dit leidde alvast tot een indrukwekkend resultaat: 8 hectaren mangrove kregen nieuwe aanplanting met mangrovebomen en op een gebied van 13 hectaren werden snelgroeiende bomen als acacia, bamboe en eucalyptus  aangeplant. Zij zullen dienen als brandhout en als materiaal voor constructies. Natuurlijk gingen aan deze concrete activiteiten heel wat overleg, workshops rond bewustmaking en vorming rond onderhoudstechnieken vooraf. En per dorp zal een burgercomité toezien op het naleven van de herstelmaatregelen. Enkel met een ruime omkadering kan je de duurzaamheid van een project als dit verzekeren.

Graag wat cijfers?
-    800 leden van de lokale gemeenschap onder wie 126 vrouwen waren betrokken bij de activiteiten;
-    18.500 mangrovezaailingen vonden een plek op een oppervlakte van 8 hectare;
-    32.500 zaailingen van acacia, bamboe en eucalyptus zijn aangeplant op een oppervlakte van 13 hectare.

En nu is het aan de bomen: zaailingen zullen uitgroeien en hun rol in de natuur opnemen.
 

Tekst: Baldomer Migan

Follow
us