Meerpartijenbenadering

Bij elk programma brengt Join For Water alle partijen rond de tafel.

Verschillende partijen krijgen inspraak (Ecuador) © Helder Solis

Ontwikkeling is niet de zaak van één speler, verschillende groepen en niveaus hebben elk hun specifieke rol. Join For Water is hierin een faciliterende maar neutrale speler en brengt deze verschillende actoren rond de tafel te om hen te laten meebouwen aan een gezamenlijk project. Dit noemen we de meerpartijenaanpak of de multi-actorenbenadering.

Het samenspel tussen al die actoren is complex maar essentieel om tot duurzame resultaten te komen. Het is een brede waaier: de civiele maatschappij met gebruikersverenigingen of boerenorganisaties, lokale besturen, gedeconcentreerde nationale overheden, lokale ngo’s voor bijvoorbeeld vorming en sensibilisering, en de private sector zoals ambachtslieden en aannemers. Elk van deze partijen heeft zijn visie, verantwoordelijkheden, belangen en wensen. Het is belangrijk om deze verschillende ideeën samen te brengen in een breed gedragen ontwikkelingsplan. Daarnaast moeten alle partijen de kans krijgen om inspraak te hebben in de uitvoering en het beheer van de infrastructuurwerken.

Met deze aanpak stimuleert Join For Water het opnemen van lokale verantwoordelijkheid, transparantie en onderlinge samenwerking, basisvoorwaarden voor lokale democratie en deugdelijk bestuur. Join For Water draagt zo ook bij tot de institutionele structurering en de emancipatie van de civiele maatschappij in het land in ontwikkeling.

Studies en rapporten:

  • Multipartijsamenwerking en lokale gemeenschappen (M. Craps):

  • LEZEN - DOWNLOADEN

Follow
us