Klimaatverandering

Water is een erg belangrijk thema binnen de studie van de opwarming van de aarde.

De gevolgen van de klimaatverandering vertonen zich immers het eerst en het meest via de watercyclus. Die cyclus is het proces van verdamping, wolkenvorming, condensatie en neerslag.

Hoe meer broeikasgassen we uitstoten, hoe sneller de aarde opwarmt. Hogere temperaturen zorgen voor meer verdamping en dus voor meer water in de atmosfeer: per 1°C stijging van de temperatuur van het aardoppervlak is er ongeveer 3% meer verdamping. Gevolgen: intensere neerslag, meer grote overstromingen en meer orkanen, maar ook meer en langere periodes van droogte (op andere plaatsen of in andere periodes van het seizoen). Door de hogere temperatuur zet bovendien het zeewater uit waardoor het zeeniveau stijgt. Maar het zeeniveau stijgt ook door het smelten van landijs (gletsjers, ijskappen en sneeuwbedekking die zich op land bevinden).

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stelt in zijn 5e Evaluatierapport vast dat niemand zal ontsnappen aan de impact van de klimaatverandering. Als we ons gedrag niet aanpassen, mogen we ons bovendien verwachten aan heel wat bijkomende gevolgen: afnemende drinkwaterkwaliteit, ziektes, slechte oogsten, economische crisissen, conflicten en massale migraties. De strijd om drinkbaar water zal op het scherpst van de snee gevoerd worden. De landen in het Zuiden ondervinden de grootste impact van de klimaatverandering en zijn veel kwetsbaarder voor de gevolgen ervan.

Volgens het IPCC is Integraal Waterbeheer een zeer geschikt instrument om aanpassingsmaatregelen te bepalen en uit te voeren, die nodig zijn om de negatieve gevolgen van de opwarming van de aarde op te vangen. Integraal Waterbeheer is het beheer van de waterkwantiteit en -kwaliteit, van het leven in en rond het water, de coördinatie van land- en waterbeheer, rekening houdend met alle gebruikers (inclusief de natuur), nu en in de toekomst.

>> Lees meer over de klimaatverandering.

Follow
us