Jaarverslagen

Het jaarverslag van Join For Water (vroeger: Protos) bestaat uit

  • een activiteitenverslag 
  • een financieel verslag
  • een sociaal en milieuverslag volgens GRI (tot en met 2017)
Jaarverslag 2009

2009: Jaarverslag

In elke regio omvat het programma terreinactiviteiten die rechtstreeks bijdragen tot de verbetering van de levensomstandigheden van de lokale bevolking. Dit
gebeurt door de bouw van infrastructuurwerken voor een verbeterde toegang tot drinkwater, sanitatie of voor beter gebruik van water voor landbouw. Aan deze
infrastructuurwerken is steeds een onderdeel capaciteitsopbouw gekoppeld, dat gericht is op een beter waterbeheer en –gebruik.

Jaarverslag 2008

2008: Jaarverslag

Alhoewel elke nieuwe toegang van een gemeenschap tot drinkwater op zich waardevol is, denken wij dat de eigenlijke meerwaarde van een organisatie als de onze, veeleer dient te liggen in het uittesten van vernieuwende en verbeterde technieken, methodieken en organisaties om te komen tot een meer rechtvaardige en duurzamere toegang tot water, en de geslaagde experimenten ter zake bekend te maken bij hogere instanties zodat ze inspirerend kunnen werken. Vanuit die ervaringen en inzichten moet PROTOS ervoor opkomen om de waterproblematiek hoog op de politieke agenda te krijgen.

Pagina's

Follow
us