Drinkwater, een recht voor iedereen

Vandaag hebben 844 miljoen mensen geen basisdienstverlening voor drinkwater: ze zijn langer dan een halfuur onderweg om drinkwater te halen, zijn aangewezen op een niet-verbeterde bron zoals een put of bron waar ook dieren van drinken, of drinken oppervlaktewater uit rivieren, meren of kanalen..

water eau benin
Benin (Mono-Couffo) (c) Stéphane Brabant

Voor meer dan 840 miljoen mensen op de wereld is drinkwater nog ver van een recht. Zij moeten dagelijks uren wandelen om water te halen. Een vaak gevaarlijke tocht voor vrouwen en meisjes, die hierdoor niet naar school kunnen of voor een gezinsinkomen zorgen. Het water dat ze meebrengen uit rivieren of meren is bovendien meestal ongeschikt als drinkwater, aangezien mensen er zich ook in wassen of omdat dieren er zich in ontlasten. Dit water is een broeihaard van bacteriën. Naar schatting sterven jaarlijks meer dan 500.000 kinderen onder de 5 jaar aan diarree, veelal veroorzaakt door een gebrek aan zuiver drinkwater, sanitatie en hygiëne. Dat zijn er 1500 per dag.

De oplossing is nochtans eenvoudig: investeringen in drinkwatervoorzieningen leveren duidelijke voordelen. Levens worden gered, gezondheidskosten dalen en de productiviteit van een land gaat omhoog. Door iedereen van drinkwater te voorzien, wordt armoede aangepakt bij de bron. Want wie een waterpunt in de nabijheid heeft, heeft plots wél tijd om te gaan werken, voor het gezin te zorgen of naar school te gaan.

Waarom is het dan zo moeilijk? Een aantal factoren spelen mee: te weinig politieke wil van het hogere niveau, te weinig investeringen, de snelle bevolkingsgroei, het slechte beheer en onderhoud van de installaties en het feit dat de lokale overheden in het Zuiden onvoldoende middelen en knowhow bezitten om watervoorziening voor hun bevolking te organiseren.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling over water

De Millenniumdoelstelling over water stelde dat het percentage mensen zonder veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen in 2015 gehalveerd moest zijn ten opzichte van 1990. In 2010 werd dit doel voor drinkwater al behaald, maar er zijn kanttekeningen: de kwaliteit van het water en de service laten vaak te wensen over. 

In september 2015 keurden 193 lidstaten van de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen goed, de SDG's. SDG 6 is specifiek gewijd aan water en sanitatie. Ze schenkt niet alleen aandacht aan de toegang tot drinkwater en basissanering, en wel voor iedereen.  Er gaat terecht ook veel aandacht naar het voorkomen van vervuiling van de watervoorraden, het behandelen van afvalwater, het verhogen van de waterefficiëntie en het herstellen van water-ecosystemen.

>> Lees meer over drinkwater

Follow
us