Bewust consumeren in België

 

Join For Water stimuleert bewust waterverbruik en een kleinere watervoetafdruk bij de Vlaamse consument. Net omdat het water bij ons zo makkelijk uit de kraan vloeit en we voor betaalbare prijzen alle mogelijke producten uit alle uithoeken van de wereld kunnen consumeren, staan we zelden stil bij het feit dat ons consumptiepatroon een grote impact heeft op de watervoorraden hier en elders in de wereld. 

Ook in Vlaanderen staan door de klimaatverandering en de hoge bevolkingsdichtheid de zoetwatervoorraden onder druk en is er sprake van waterstress. Dat we met het drinken van onze dagelijkse koffietjes, het eten van avocado’s en het dragen van jeans ook elders in de wereld watervoorraden aanspreken, dat weten nog te weinig consumenten. In de landen waaruit we deze producten importeren, is water evenmin een onuitputtelijke hulpbron en moet watergebruik goed afgewogen worden.

Via samenwerking met Vlaamse steden en gemeenten en hun scholen, proberen we mensen bewust te maken van hun watervoetafdruk. Dat is het totaal volume aan water dat we consumeren: zowel direct (het water uit de kraan) als indirect (het water nodig om producten te produceren).