Actie-onderzoek

Water is een hefboom tot ontwikkeling, maar kennis is dat evenzeer. Daarom heeft Join For Water resoluut gekozen voor ‘actie-onderzoek’.

De wil om als kleine speler binnen de sector van ontwikkelingssamenwerking toch een belangrijke toegevoegde waarde te leveren, ligt aan de basis van deze keuze. De problemen van de watersector in het Zuiden hebben vooral te maken met slecht beheer en het ontbreken van deugdelijk bestuur. Daarom willen Join For Water en zijn partners met zijn actie-onderzoek nieuwe ideeën of modellen voor goed beheer/bestuur in de sectoren ‘drinkwater/sanitatie’ en ‘water voor de landbouw’ ontwikkelen en deze toetsen in de lokale context. Vervolgens zullen we de ervaringen en oplossingen verzamelen en delen met andere spelers op verschillende niveaus, zoals lokale ngo’s, lokale overheden, hogere overheden, instellingen, internationale organisaties...

Actie-onderzoek is geen theoretische oefening, maar wil tastbare resultaten bereiken voor de bevolking. ‘Actie’ is de basis, ‘onderzoek’ moet de actie een grotere impact en duurzaamheid geven. De aanpak veronderstelt de betrokkenheid van alle spelers in de lokale ontwikkeling, in alle fasen van een project. Zo kunnen zij ook in andere sectoren of programma’s de geleerde lessen toepassen.

Actie-onderzoek vertrekt van een analyse van de bestaande situatie, een definitie van de knelpunten en het in de praktijk brengen van oplossingen, met een evaluatie achteraf. Essentieel bij actie-onderzoek is het documenteren en verspreiden van de geleerde lessen, die de (inter-)nationale debatten kunnen voeden.

Follow
us