Aanpak

De strategische thema’s van Join For Water vormen de rode draad in elk regionaal programma. Zij vormen de kern voor de capaciteitsopbouw van lokale gemeenschappen en lokale besturen. Dit is het belangrijkste resultaat dat wij nastreven naast de infrastructuurwerken.

Ruterana (Rwanda)
© Join For Water
Follow
us