Jaarverslag 2018

Al meer dan 40 jaar voorziet onze organisatie elk jaar tienduizenden mensen van duurzame oplossingen voor drinkwater, sanitair, hygiëne en water voor landbouw. De praktijk leert ons dagelijks dat water kostbaar is en niet oneindig. Om nog meer mensen te mobiliseren rond het thema ‘water, hygiëne en sanitatie’, kreeg Protos begin 2019 een meer wervende naam. Join For Water behoudt zijn ambities en strategieën maar nodigt nog meer uit tot samenwerking.

Dankzij de samenwerking met onze lokale partners werd in 2018 heel wat moois gerealiseerd: 43.883 mensen kregen toegang tot drinkwater, 30.828 personen kunnen voortaan gebruik maken van degelijk sanitair, en 1.969 mensen werden bereikt via programma's voor water voor landbouw. Geen infrastructuur zonder een fatsoenlijk beheer: 184 gemeentebesturen, comités of associaties werden versterkt voor een beter drinkwaterbeheer, 77 voor een beter beheer inzake sanitatie, en 53 voor een beter beheer inzake water voor landbouw.

De grote en kleine verhalen van 2018 leest u ins ons jaarverslag. Veel leesplezier!

Follow
us