Afschakelplan 2020? Beter samenwerken voor bewust watergebruik!

Gent, 26-04-2019 – Een afschakelplan tegen 2020, waarin bepaald wordt wie voorrang krijgt om water te gebruiken bij grote droogte? “Wij zijn geen voorstander om een afweging te maken van de ene belangengroep tegen de andere, maar pleiten voor een proactief, solidair en bewust waterbeleid,” zegt Dries Moorthamers van de ngo Join For Water.

Wie komt eerst aan de beurt, wie heeft het meeste recht op water? De landbouw? De industrie? De natuur? De mens? Door een of meer sectoren voorrang te geven, zullen we er niet komen. Join For Water pleit voor samenwerking en afspraken tussen de sectoren, voor een solidair watergebruik, waarbij iedereen op elk moment duurzaam omspringt met het beschikbare water.

Toekennen watervolumes

We moeten niet enkel actie ondernemen op het moment van grote droogte, maar moeten dat proactief doen. Een oplossing kan liggen in het periodiek toekennen van afgesproken watervolumes aan alle sectoren, want als de ene sector water gebruikt ten koste van de andere, zetten we geen stappen vooruit. Sommige boeren pompen vandaag al water op om zich te wapenen tegen de komende droogte, maar dat zal op korte termijn nadelig zijn voor de natuur en kan ertoe leiden dat grondwaterlagen niet meer worden aangevuld.

Goed beheer en technologie

Iedereen zal een duit in het zakje moeten doen, maar door de juiste beheersmaatregelen – een integraal waterbeheer over de sectoren heen – en de inzet van reeds beschikbare technologie, komen we al een heel eind. Natuur met bufferbekkens; maximaal hergebruik van water in industriële processen; efficiënte irrigatie, droogteresistente gewassen en een gereguleerde bufferopslag in de landbouw; verplichte regenopslag voor (appartements)gebouwen; belasting op asfaltering als deel van een (vervroegde?) betonstop… Het zijn eenvoudige zaken met een grote impact.

Bewust consumeren

Behalve intersectoraal en integraal waterbeheer, is er nood aan extra sensibilisering over bewust watergebruik bij consumenten. Voor alle producten die we consumeren is water nodig, en daar wordt niet altijd bij stil gestaan. Het gaat bovendien over veel grotere volumes dan ons direct waterverbruik. Wie de helft van zijn maaltijden met vlees vervangt door een vegetarische maaltijd, bespaart makkelijk 1000 liter water per dag. Wie een tweedehands jeans koopt in plaats van een nieuwe, bespaart 7800 liter water dat nodig is voor de productie van katoen.

Bewust consumeren heeft een directe impact op het watergebruik in landbouw en industrie, niet alleen in België, maar ook in de rest van de wereld. Alleen voorzien in een afschakelplan in Vlaanderen is niet de oplossing. We moeten mikken op wereldwijde afspraken en samenwerking. Water kent immers geen grenzen.

Follow
us