Integraal Waterbeheer in Matha: "De aarde leeft hier opnieuw."

Stefen Regis op zijn land in Matha. © Join For Water

HAITI - Sinds 2013 worden in het gebied rond Matha de principes van Integraal Waterbeheer toegepast, op een zeer lokaal niveau. Bedoeling van dit pilootproject is kennis te verzamelen die later gebruikt kan worden in het grotere stroombekken van Moustiques, of elders.

Landbouw is erg belangrijk voor de bevolking van Moustiques. Er wordt continu gezocht naar technische, financiële en economische oplossingen, want de landbouwactiviteiten zijn hier niet duurzaam en veelal gaat het om overlevingslandbouw. De problemen in het stroomgebied rond Matha zijn niet verschillend van die van het grotere stroomgebied Moustiques: voedselonzekerheid, bodemerosie, ontbossing, slechte hygiënische gewoonten, natuurrampen en sterke droogte.

Er werd actie ondernemen voor – en vorming gegeven over – bodembeheer, het verplaatsen van bomen, groenteteelt en de productie van meststoffen. Er werd een plantkwekerij opgezet om verschillende soorten te verbouwen: onder meer sinaasappel, avocado, papaja, kokosnoot, eik, ceder en koffie. Er werden 15 EcoSan-toiletten geplaatst, waardoor de hygiënische omstandigheden er op vooruit gingen.

De 57-jarige Stefen Regis woont bijna 30 jaar in Matha. Samen met zijn vrouwen en 11 kinderen leeft hij van de landbouw. Stefen heeft twee perceeltjes waarop hij onder meer maniok, zoete aardappel, suikerriet en bananen teelt. Maar de opbrengsten zijn vaak ondermaats geweest. Soms had de familie amper iets te eten. “De aarde is hier erg warm. Aubergines krijgen hier geen kans. Van april tot juli is de droogte extreem. Dankzij de grachten die we in de heuvels maakten, heb ik dit jaar toch een mooie landbouwopbrengst. Via het pilootproject kregen we ook 11 papajaplanten, de opbrengst hiervan verkopen we om andere dingen aan te kopen. De aarde stelde hier vroeger niet veel voor, je kon er weinig mee aanvangen. Dankzij de vormingen en werken van het beheerscomité is de kwaliteit van de bodem op onze percelen verbeterd. De aarde leeft hier opnieuw en is cultiveerbaar.”

Follow
us